BURADASINIZ

Doula nedir? Bir doula ne yapar?

Doula nedir? Bir doula ne yapar?

Doula nedir? Bir doula ne yapar?

Doulalık  eski olduğu kadar yeni bir hizmet anlayışıdır. Sözcük olarak “doula” Yunanca’dan gelir. Anlamı “kadın hizmetkar ya da köle”dir. Günümüzde, doğum yapan kadına ve ailesine doğum öncesinde, doğum süresinde ve lohusalık sürecinde fiziksel, duygusal ve bilgilendirici destek veren eğitimli ya da deneyimli kadın (arkadaş, akraba ya da sağlık çalışanı) anlamında kullanılır.

Doula, doğum öncesinde gebe ve ailesinin doğum tercihlerini açıklamalarına yardımcı olabilir, ağrıyla başetme yöntemlerini pratik yapmakta yardımcı olabilir ve doktorla tanışmak için hastane görüşmelerinde bulunabilir. Doğum süresinde gebeye masaj yaparak onu rahatlatabilir, eşi veya başka destekçi kişilere posizyon veya masaj gösterebilir ve ailenin sağlık personeli ile olumlu bir ilişki kurmasına yardımcı olabilir. Lohusa sürecinde de doula yeni anneye çeşitli tekniklerle masaj yapabilir, emzirmenin yolunda olup olmadığını kontrol edebilir ve olası zor durumlarda yeni anneyi bir uzmana yönlendirebilir. Bir profesyonel doulanın en önemli özelliklerden biri, kendi isteklerini veya fikirlerini katmadan, yeni doğan aileye kesintisiz destek vermektir. 

Doula ne neğildir?

Doula ebe değildir. Doula hemşire değildir. Doula herhangi bir medikal öneride bulunmaz veya uygulama yapmaz. Doula annenin ve bebeğin iyiliği için doktorlar, hemşireler, ebeler ve başka destekleyici profesyonellerin yanında takımın parçası olarak çalışır.

Doula ve Ebe arasındaki fark nedir?

Doğum ortamının gelişen teknoloji ile birlikte karmaşıklaşması ve yapaylaşması, anneye ve aileye kesintisiz desteğin de azalması sonucu doulalar, birçok ülkede yaygın olarak tercih edilmeye başlandı. Ebelerin aktif olarak doğumlara katıldığı, hatta doğumdaki tek profesyonel yardımcı olmasının yaygın olduğu ülkelerde doula ve ebe arasındaki farkı anlamak biraz zorlaşabiliyor. Ancak her ne kadar ebe ve doulanın rolleri birbirine benziyor gibi gözükse de, bu roller aslında oldukça farklıdır. Takım olarak birlikte çalıştıklarında doğum eyleminde oldukça olumlu sonuçların görüldüğü aşikar; doğumda bir ebenin ve doulanın bulunması aileye ve anneye büyük faydalar sağlıyor.

Şimdi biraz ebenin ve doulanın sorumluluklarına bakalım:

 

  • Ebe hamilelikte sağlık kontrolü yapar.
  • Ebe doğum sürecinde bebeğin kalp atışını, annenin tansiyonu rahim ağzının açıklığını ve benzer medikal takipler yapar.
  • Ebe lohusa sürecinde hem anneye hem de bebeğe sağlık kontrolü yapar.
  • Ebe, aldığı eğitime ve ayırabildiği vakte göre duygusal ve psikolojik destek verebilir.
  • Doula sadece annenin duygusal durumuyla ilgilenir. Başka takipler ile meşgul olmadığı için tamamen anne ile birlikte olabilir.
  • Doula, doğum süresinde kesintisiz destek verebilir.
  • Doulanın doğum süresinde babanın ve ailenin her türlü ihtiyacı ile ilgilenmeye vakti vardır.
  • Doula, lohusa sürecinde evde bireysel destek verebilir.


Kaynak: İçsel Doğum


İLGİLİ YAZILAR

BU GÖNDERİ İÇİN YORUMLAR KAPALIDIR